Aktualności - Powiat parczewski

OGŁOSZENIE Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, Tel. (083) 3567043 ogłasza przetarg w trybie zapytanie o cenę na dostawę miału węglowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Milanowie ...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Milanów, ul. Kościelna 11a, 21 – 210 Milanów, tel/fax (083) 3567002 ogłasza przetarg w trybie zapytanie o cenę na dostawę oleju opałowego dla Urzędu Gminy w Milanowie łącznie z transportem ( miejsce...

Milanów, 10.10.2006 r. O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Milanów ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drzew gatunku topola (5 sztuk ściętych i 1 sztuki rosnącej) zlokalizowanych na działce przy przystanku auto...

Gmina Milanów ul. Kościelna 11A 21 – 210 Milanów tel/fax (083) 3567002 www.milanow.iap.pl e-mail gmina@milanow.iap.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 95.000 z...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Milanów, ul. Kościelna 11a, 21 – 210 Milanów, tel/fax (083) 3567002 ogłasza przetarg w trybie zapytanie o cenę na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2006/2007do Urzędu Gminy w Milanowie / ko...

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Milanów, ul. Kościelna 11a, 21 – 210 Milanów, tel/fax (083) 3567002 ogłasza przetarg w trybie zapytanie o cenę na : udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 95.000 zł. na realizację inwestycji pn.:...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Milanów, 21 – 210 Milanów ul. Kościelna 11a tel/fax0-83 356 70 02, zwana dalej ,,Zamawiającym” 2. Tryb zamówienia: Zamówienie w trybie art. 69 /zapyt...

O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Milanowie z dnia 2 października 2006 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, ...

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU Z DNIA 11 września 2006r Wójt Gminy Milanów O G Ł A S Z A drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu Marka: AUTOSAN Typ : H 9 - 2...

Punkt Skupu Zbóż AGRO CORN Rudno III nr 15 21-210 Milanów tel 83/3569197 fax. 83/3569131 kierownik Piotr Naumiuk p.naumiuk@agrocorn.com.pl Firma AGRO CORN zajmuje się marketingiem zbóż, surowcami do produkcji pasz, pośrednictwem or...

PROGRAM OBCHODÓW 100-lecia OSP MILANÓW 9 WRZEŚNIA 2006 r. – sobota godz. 13.00 – uroczyste otwarcie pokazów sportów pożarniczych godz. 13.15 – pierwszy start OSP Milanów w systemie CTIF godz. 13.30 – drug...

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 ), oraz ...

Milanów, 08 sierpnia 2006 r. Informacja w sprawie odwołania przetargu. Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 200...

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 ), oraz ...

ZARZĄDZENIE NR 8 /06 WÓJTA GMINY MILANÓW z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Milanów Na podstawie art. 31, 33 ust. 1 i 5 ustawy z 8 marca ...

12.07.2006

Ogłoszenie o przetargu

Milanów

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 ), oraz ...

Zarządzenie Nr 106 /06 Wójta Gminy Milanówz dnia 19 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kolonii Milanów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz...

Zarządzenie Nr 107 /06 Wójta Gminy Milanówz dnia 19 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Milanów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Milanów, ul. Kościelna 11a, 21 – 210 Milanów, tel/fax (083) 3567002 ogłasza przetarg nieograniczony (o wartości poniżej 60.000 euro ) na :wykonanie wyrównania podbudowy mieszanką krus...

I N F O R M A C J A Urząd Gminy Milanów informuje, że w związku z wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI dzień 26 maja /piątek/ będzie dniem wolnym od pracy w urzędzie gminy....